Zirkon je přírodní kámen, vyskytující se na mnoha nalezištích po celé planetě. Složením je zirkon křemičitan zirkoničitý - ZrSiO4 . Má různé odrůdy a barevnosti. V moderním šperku se uplatňuje jeho synteticky vyráběná imitace s přesným názvem kubická zirkonie. Složení a vlastnosti má podobné přírodnímu zirkonu, tvrdost 7,5-8,3 podle mohsovy stupnice (10 diamant).
Perla je perleťově lesklý přírodní útvar vzniklý v těle perlorodky nebo ústřice.  Perly jsou stejně jako perlorodky tvořeny vrstvičkami uhličitanu vápenatého - perletí. Jedinečný lesk perel vzniká odrazem, lomem a difrakcí světla od průsvitných vrstev perleťoviny. Nejkvalitnější a nejcenější perly jsou dokonale hladké a kulaté. Většina přírodních perel však vzniká v rozličných a nepravidelných barvách a tvarech (barokní perly).
Zlato má dlouhou a širokou historii. Objev zlata vždy představoval bohatství a zaručení síly. Zlato působilo posedlost u mužů a národů, zničilo některé kultury a dávalo sílu jiným. Zlato bylo dobrem i zlem. Odhaduje se, že všechno zlato, vytěžené za celou historii lidstva, váží přes dvě stě tisíc tun, více než 90% z tohoto množství bylo vytěženo po roce 1848, kdy bylo objeveno zlato v Kalifornii.
Proč je nevěsta oblečena v bílém? Proč si s ženichem vyměňuje snubní prstýnky? Proč má závoj? A proč jsou u ní přítomny družičky? Proč svatební kolona hlasitě troubí a proč vlastně nemá ženich vidět nevěstu ve svatebních šatech před svatbou?