Perla je perleťově lesklý přírodní útvar vzniklý v těle perlorodky nebo ústřice.  Perly jsou stejně jako perlorodky tvořeny vrstvičkami uhličitanu vápenatého - perletí. Jedinečný lesk perel vzniká odrazem, lomem a difrakcí světla od průsvitných vrstev perleťoviny. Nejkvalitnější a nejcenější perly jsou dokonale hladké a kulaté. Většina přírodních perel však vzniká v rozličných a nepravidelných barvách a tvarech (barokní perly).
Perly

Perly se nejčastěji používají ve šperkařství pro výrobu šperků. V historii se perly používaly i ke zdobení oblečení a předmětů denní potřeby, stejně jako drahokamy a zlato, stříbro a jiné drahé kovy. Perlovýa zlatý prach se mísil i s barvami. Dnes se perly využívají i v kosmetice a perlový extrakt se přidává také do léčiv.

Perly byly vždy vysoce ceněny jako drahé kameny a zlato. Pojem perla se stal navždy metaforou pro něco velmi vzácného, jemné, obdivuhodné a hodnotné. 

DIVOKÉ PŘÍRODNÍ PERLY

Přírodní perla vzniká, když do schrány volně žijící perlorodky vnikne cizí tělísko – např. zrnko písku. Perlorodka začne vylučovat perleťovou hmotu, která se usazuje na cizím tělese a tak se začne tvořit perla. V perlorodce může vznikat vždy pouze jedna perla. Divoké perly získané z volného lovu perlorodek jsou velice vzácné.

KULTIVOVANÉ PŘÍRODNÍ PERLY

Většina dnes prodávaných perel pochází z chovů perlorodek. Tyto přírodní kultivované perly vznikají podobně jako perly z volného lovu, cizí tělísko je však do perlorodky zavedeno úmyslně. Doba vzniku perly v těle perlorodky se pohybuje od jednoho roku do několika let. Hlavní oblasti chovu perel jsou Tahiti, Japonsko, Vietnam a Čína.

DRUHY REREL:

PERLY AKOYA (v Japonštině slaná voda)

Pocházejí z Japonska Vietnamu a Číny. V teplejších vodách u pobřeží Číny rostou perly až dvakrát rychleji než v chladnějších vodách Japonska. Dosahují velikosti 5 až 9 mm. Barvu mívají rozličnou - krémovou, růžovou, stříbrnou, zelenou.

TAHITSKÉ PERLY 

Tvoří je specifický druh ústřic s černým okrajem vyskytující se ve Francouzské polynésii. V chovu přežívá jen málo ústřic, i proto patří Tahitské perly ve své velikosti mezi nejdražší.  Jednotlivé perly jsou od sebe navzájem značně odlišné, takže pro sestavení perlového náhrdelníku je potřeba roztřídit několik stovek jednotlivých perel.

PERLY Z JIŽNÍHO PACIFIKU

Tyto perly se chovají Austrálii, Indonésii a Barmě. Jde o největší perly, měří 10 až 20 mm a proto je jejich cena vysoká. Barevnost perel bývá různá, od bílé přes žlutou ke žlutooranžové a modravé. Zároveň mívají tyto perly i barevný nádech do modra, zelena či růžova.

PERLY MABE

Mívají polokulovitý tvar způsobený usazením tělíska se vznikající perlou na stěně perlorodky. Chovají se v Japonsku, Číně a USA. Díky svému tvaru se perly Mabe používají k výrobě náušnic a prstenů, k nimž jsou orientovány plochou stranou perly.

SLADKOVODNÍ PERLY

Sladkovodní perly jsou tvořeny perlorodkou říční. V chovu perel se používají menší tělíska než v mořských farmách. Sladkovodní perly jsou levnější než mořské, především proto, že v jedné perlorodce vyrůstá až 20 perel najednou. Barevnost perel je různorodá – bílé, stříbrné, šedavé a krémové. Sladkovodní a mořské perly někdy vypadají docela podobně, ale pocházejí z různých druhů perlorodek.

IMITACE PŘÍRODNÍCH PEREL

Člověk se samozřejmě snaží krásu perly napodobit. Dnes existuje řada technologií jak umělou perlu vyrobit.  Jejich kvalita je obvykle velmi nízká a synteticky vyrobené perly se dají snadno odlišit od perel pravých.  Některé imitace perly jsou vyrobeny z mořských korálů nebo lastur perlorodek. Jiní se vyrábějí ze skla a jsou potaženy roztokem obsahujícím rybí šupiny. Jsou i plastové napodobeniny přírodní perly.  Syntetické perly se hojně prodávají v levných špercích