Diamanty

Briliant (z fr. briliant –zářící, jasný) je diamant vybroušený do specifického tvaru s mnoha ploškami. Moderní briliantový brus má 57 plošek a propůjčuje diamantu možnost vyniknutí  všem jeho úchvatným vlastnostem v nejvyšší možné míře. Nic jako briliant se na zemi tak netřpytí, dalo by se říci, že v briliantu člověk spojil dar přírody a svého umu.
Diamanty

Pojmy diamant a briliant se často zaměňují. Diamant je nerost a briliant je diamant vybroušený do briliantového, tedy kulatého výbrusu. Jako pravý briliant by měl být označován pouze kulatý diamant (round briliant) s tímto výbrusem. Diamant se brousí do mnoha dalších výbrusů.

briliant polomio snubní prstenybriliant polomio snubní prsteny

U DIAMANTU SE POSUZUJÍ ZEJMÉNA ČTYŘI VLASTNOSTI – SOUHRNĚ SE NAZÝVAJÍ 4C

  • cut – výbrus
  • clarity – čistota
  • carat – karát neboli hmotnost
  • color – barva


CUT / BRUS

Ten určuje do jakého tvaru a v jaké kvalitě je diamant vybroušen. Broušení diamantů je věda i umění, jak vytvořit drahokam / klenot ze surového diamantu. Výbrus diamantu, geometrická přesnost, proporce, dokonalá symetrie a lesk jednotlivých fazet mají zásadní význam pro konečný vzhled diamantu a jeho brilanci a třpyt. Brilancí je rozptyl světla na barvy spektra, tedy disperze, ta vyvolává "oheň" neboli "život" v diamantu. Brus je jediné kritérium ze 4C, které je nejvíce ovlivnitelné člověkem, neboť ostatní kritéria jsou dána pouze přírodou. Když má brus optimální proporce, diamant zazáří nejvyšším třpytem.
Pro výslednou brilanci diamantu je nejvhodnější tzv. briliantový výbrus (briliant). Technologie broušení diamantu je zdokonalována stovky let. Jednu z hlavních zásluh na moderním výbrusu diamantu má drahokamový nadšenec Marcel Tolkowski - fyzik a matematik. V roce 1919 zdokonalil kruhový briliantový výbrus tím, že spočítal ideální tvarosloví briliantu pro jeho maximální zpětný odraz světla a disperzi barev světla v něm. Jeho moderní kruhový briliant (round briliant) má 57 facet (vybroušených plošek) a je to výbrus diamantu s největším lomem světla.
Ostatní brusy se nazývají fantazijní a mají různý počet plošek.- princes, smaragdový, kapkový, srdce, ovál, markýza. Kvalita brusu a jeho proporcí se označují slovním značením: velmi dobrý (very gut), dobrý (gut), střední a špatný. V současné době se většina menších diamantů brousí v Indii a Rusku.

Briliant brus snubní prsteny

Boční pohled na briliantový brus diamantu.

Parametry hodnocení brusu diamantu:

  • Brilance hodnotí množství odraženého světla z vybroušeného diamantu.
  • Oheň vyjadřuje barvy spektra, do nichž se rozkládá světlo vycházející z vybroušeného diamantu.
  • Jiskra znamená míru hry barev při pohybu vybroušeným diamantem nebo při pohybu hlavy pozorovatele.

Diamant se podle kvalitu brusu řadí do pěti stupňů:

Excelentní – Ideal Excellent I/E
Excelentně vybroušený diamant nejvyšší kvality – představují asi tři procenta z celkové produkce. Diamant odrážejí téměř veškeré světlo, které na něj dopadá.

Velmi dobrý - Very good VG
Představují asi 15 % nejkvalitněji broušených diamantů. Takový diamant odráží téměř totožný objem světla jako diamanty Ideal / Excellent. Oko laika je od excellent brusu v podstatě nerozezná.

Dobrý – Good G
V této kategorie je zhruba čtvrtina světové diamantové produkce. Diamant odráží většinu světla.

Střední – Fair F
Jedná se o kvalitně vybroušený diamant, ale třpyt je o poznání nižší než diamant vyšší kategorie výbrusu.

Špatný – Poor P
Tento diamant nesplňuje nároky na kvalitní brus. Většina světla, která na diamant dopadá, se vytrácí, tím kámen přichází o svůj důležitý třpyt.

výbrus diamantu snubní prsteny

Přehled nejčastějších tvarů výbrusů diamantu.

CLARRITY / ČISTOTA

Čistotou se rozumí míra vnitřních defektů diamantu, je definována na základě důkladného zkoumání všech nedokonalostí. Jsou to třeba inkluze (vnitřní uzavřeniny), krystaly cizího nerostu, nezkrystalizovaný uhlík (diamant je chem. složením uhlík) nebo strukturální nedostatky diamantu jako drobné praskliny, jenž mohou způsobovat bělavý až mléčný nádech diamantu. Samozřejmě se sleduje také vnější poškození diamantů. Diamant se zkoumá pod speciální lupou desetinásobné zvětšení (aplanatická a achromafická lupa), tato technika je pro určení čistoty diamantu závazná a celosvětově dodržovaná.
Téměř ve všech diamantech jsou obsaženy miniaturní "nedokonalosti", ty však neznamenají znehodnocením jedinečnosti diamantu, ani neovlivní jejich brilanci, lesk a krásu. Diamant je vlastně součástí přírody, ta ho stvořila, každý kus diamantu je jedinečným originálem. Pokud lidské oko ani pod desetinásobným zvětšením nezjistí v diamantu žádnou nedokonalost, dá se říci, že je konkrétní diamant čistý.
Samozřejmě platí, že čím méně nedokonalostí diamant obsahuje, tím je jeho cena vyšší. Pouze asi 20 procent celosvětově vytěžených diamantů má vyhovující čistotu na to, aby mohly být použity v klenotnictví a zasazeny do šperku. Zbylých 80 procent diamantů se využívá průmyslově jako brusivo nebo na řezné nástroje.

Briliant čistota snubní prsteny

CARAT / HMOTNOST V KARÁTECH

Hmotnost diamantů se udává v karátech. Karát je nejstarší váhová jednotka používaná dodnes při vážení diamantů a dalších drahých kamenů. 1 karát (1ct) se rovná 0,2 gramu. Diamant vážící 1 g má tedy 5 karátů. Jednotka hmotnosti karát se historicky vyvinula od hmotnosti semene lusku svatojánského chleba (Ceratonia siliqua - St. John's Bread - Carob Tree - Rohovník obecný ). Semena byla od pradávna používána v Persii a Arábii a jako závaží při vážení drahých kamenů. Všechny její semena mají v podstatě stejnou velikost a hmotnost, tedy jeden karát. A v oblasti světa jsou semena běžně dostupná. Do počátku 20. století se hodnota této jednotky několikrát změnila, hodnota karátu podle metrické soustavy byla mezinárodně uznána až v roce 1907 a s celosvětovou platností se používá dodnes.
I přes to, že jsou karáty nejznámějším faktorem při určování ceny diamantu, je důležité si uvědomit, že dva diamanty o stejné váze mohou mít velmi rozdílnou hodnotu. Ta závisí na celkové kvalitě vybroušeného diamantu. Kvalitativně vysoko hodnocené diamanty se vyskytují ve všech spektrech velikostí. Čím je diamant větší, tím stoupá cena za jeden karát váhy diamantu.
Diamanty zasazené v běžně vyráběných a prodávaných špercích mají obvykle váhu v setinách, desetinách až v jednotkách karátů. Při obchodování s diamanty se jejich váha zaokrouhluje na dvě nebo tři desetinná čísla. Určení váhy se provádí na speciálních karátových vahách na diamanty. V dnešní době jsou to vážidla především elektronická.

Briliant Karát snubní prsteny

COLOR – BARVA

Barva je jednou z nejdůležitějších optických vlastností diamantu, významně se podílí na stanovení hodnoty tohoto drahokamu. Chemicky čistý a strukturou dokonalý diamant je absolutně transparentní bez odstínů nebo zabarvení. Bezbarvé diamanty, značené jako prvotřídně bílé, jsou však velmi vzácné. Takový diamant je ideálem krystalu, který láme světelné paprsky do všech barev duhy, i z tohoto důvodu jsou diamanty jedinými drahokamy, u nichž se cení absolutní bezbarvost.
Avšak přimísením jiného prvku při svém vzniku získaly diamanty různé odstíny. Barva diamantu bývá také způsobena chemickou nečistotou nebo strukturální kazovostí v krystalové mřížce diamantu. Barevnost a sytost může zvýšit i snížit cenu diamantu. Bílé diamanty s odstínem hnědé nebo žluté barvy jsou většinou levnější, zatímco červené, růžové, sytě žluté nebo diamanty do modra (jako například diamant Hope) jsou velmi ceněny. Existují i zcela černé diamanty.
Dnes je člověk pomocí moderních technologií schopen diamanty uměle dobarvovat. Změna barvy diamantu se provádí různými fyzikálními procesy, jako je žíhání či ozařování nebo za vysokého teploty a tlaku. Další úpravou barvy je dobělování diamantů. Veškeré úpravy barev diamantů mají za cíl zvýšit cenu jednotlivého kusu diamantu. Všechny diamanty s upravenou barvou musí být označeny jako upravované, jinak se jedná o podvod.
K ocenění barvy diamantu se používá velmi podrobná stupnice barev, ty se označují velkými písmeny abecedy, počínaje písmenem D až k písmeni Z. Hodnocení barvy diamantu je založeno na sledování intenzity narůstající sytosti žluté barvy v diamantu.

Barva Briliantu snubní prsteny

KVALITA ODRAZU SVĚTLA V DIAMANTU U RŮZNÝCH PROPORCÍ JEHO VÝBRUSU

Pokud světlo vnikne do diamantu vybroušeného ve správných proporcích, odráží se z plošky na plošku a vylétá z diamantu v duhových barvách přes jeho horní část nazpět k očím pozorovatele (obr.1). Když je spodní část u vybroušeného diamantu moc hluboká, tak se většina světla odráží pod nesprávným úhlem do protilehlých plošek a uniká skrz ně ven (obr.2). Diamant se pak zdá uprostřed tmavý a nemá dostatečnou brilanci. U moc nízkého brusu uniká světlo spodní částí diamantu rovnou dolů a takto vybroušenému kameni chybí brilance, tak důležitá pro diamant (obr.3).

Kvalita odrazu Briliantu snubní prsteny

Briliant prosvícený speciálním přístrojem. Vlevo geometricky přesně vybroušený briliant a vpravo briliant s porušenou geometrií briliantového výbrusu. Tomuto optickému efektu v dokonale vybroušeném briliantu se říká Srdce a šípy (Hearts and Arrows). Je to jednoduchý důkaz dokonalého vybroušení briliantu.

Kvalita odrazu Briliantu snubní prsteny

Za výjimečnou přitažlivost vděčí diamanty vysokému refrakčnímu indexu (RI 2.417). Díky této hodnotě se na nich světlo optimálně láme. To ovšem nastane teprve tehdy, když je diamant vybroušen tak, že všechny plochy (fasety) výbrusu jsou v optimálních proporcích, a světlo má možnost rozehrát hru barev diamantu v plné své kráse.

ZLEPŠENÍ ČISTOTY DIAMANTU
Kvalita čistoty diamantu se může dodatečně zlepšit např. laserem, úprava ale musí být jednoznačně popsána v certifikátu. Hodnocení čistoty pak odpovídá čistotě diamantu po jeho úpravě.

CERTIFIKACE DIAMANTŮ
Ke každému šperku POLOMIO obdržíte certifikát ověřující ryzost kovu a kvalitu drahokamů ve šperku zasazených.
Ve špercích POLOMIO Vám dokážeme nabídnou ty nejlepší diamanty dostupné na světovém trhu a to za přijatelné ceny. Spolupracujeme s předními Českými i zahraničními dodavateli diamantů. Společnost POLOMIO zasazuje do svých šperků pouze prvotřídně vybroušené diamanty, většinou briliantového výbrusu. V žádném šperku není zasazen diamant pocházející z konfliktních oblastí.
Ke všem diamantovým šperkům Polomio přikládáme (dodáváme) odbornou certifikaci. U šperků s diamantem nad 0,30ct obdržíte (získáte) celosvětově uznávaný certifikát od nezávislé mezinárodní laboratoře G.I.A. (Gemologial Institute of America), I.G.I. (International Gemologial Institute) nebo E.G.L. (European Gemological Institute). Tyto instituce patří mezi světovou špičku v oblasti hodnocení drahých kamenů.

INVESTUJTE DO DIAMANTŮ S POLOMIO

Diamanty jsou také zajímavou investicí do budoucnosti, jejich zásoba klesá a ceny na světových burzách se každoročně zvyšují ( v řádu několika procent ročně). Pokud máte zájem investovat do diamantů, kontaktujte společnost POLOMIO, rádi Vám poradíme, vytvoříme portfolio a zajímavou cenu diamantů. Díky letitým kontaktům na evropské a světové obchodní sítě, dokážeme vždy nabídnout zajímavou cenu.

INVESTIČNÍ DIAMANTY

Broušené diamanty se patří mezi investiční komodity stejně jako drahé kovy, akcie, nemovitosti,atd. Diamanty a zlato ve srovnání s ostatními investičními nástroji nabízejí nespornou výhodu na velice malém prostoru lze shromáždit velké bohatství, lze je snadno ukrýt, přemisťovat. Diamanty nepodléhají inflačnímu vlivu. Je-li potřeba lze je díky celosvětově organizovanému obchodu s diamanty zpeněžit. Diamanty a klenoty vyrobené z nich byly od pradávna děděny ze starší generace na mladší, nepodléhají zkáze ani opotřebení a stále si uchovávají svou cenu.
Pod pojmem investiční diamant se může skrývat mnoho podob. Od jednoho diamantu v řádů tisíců korun přes sadu kamenů v deseti až stotisícové hodnotě a nebo široké portfolio diamantů a dalších drahých kamenů v milionovách hodnotách. Naše společnost nabízí diamanty certifikované ve třech světově nejrenomovanějších geologických laboratoří. Jsou to GIA - USA (Gemological Institute of America), HRD - Antverpy (Hoge Raade Vor Diamanten) a IGI(International Gemologic Institute). Součástí zakoupených diamantů jsou certifikáty, které popisují vlastnosti konkrétního diamantu (čistota, barva, kvalita brusu, symetrie, proporce, a váha diamantu). Každý vybroušený diamant je díky kombinaci hodnocených parametrů vždy originál. Tyto certifikáty jsou v podstatě takové pasy diamantů. Pokud certifikát spolu s diamantem předložíte kdekoliv na světě serioznímu obchodníkovi dá se konkrétní diamant ihned zobchodovat bez jeho dalšího hodnocení.

Krystal surového diamantu snubní prsteny

Krystal surového diamantu

VZNIK DIAMANTŮ

Diamant vzniká v horním zemském plášti nasí planety za vysokých tlaků a teplot v ultrabazických vyvřelinách - kimberlitech, komatiitech, lamproitech.

Diamantový důl v jižní Africe snubní prsteny

Diamantový důl v jižní Africe

TĚŽBA A BROUŠENÍ DIAMANTŮ

Přírodní diamanty se průmyslově těží především ve velkých povrchových dolech, hloubkovou důlní těžbou kimberlitových nebo lamproitových komínů (důl Argyle na severu Austrálie) Diamanty se také těží podmořskou těžbou ze splavenin. Lze vyrobit i umělé diamanty, např. krystalizací uhlíku z kovových slitin za velmi vysokých tlaků a teplot. Tato výroba diamantu je poměrně levná a používá se jako diamant pro řezné nástroje a brusivo. Možnost výroby velkých syntetických diamantů poslední dobou částečně ohrožuje průmysl přírodních šperkářských diamantů. Výsledný efekt obecné dostupnosti synteticky vyrobených diamantů šperkařské kvality na cenu přírodních diamantů lze jen těžko předvídat. Přírodní a syntetické (umělé) diamanty lze rozlišit spektroskopickou metodou v dobře vybavené laboratoři. Pomocí epitaxe z molekulárních svazků se za vysoké teploty tlaku získávají diamanty ve tvaru tenoučkých destiček. Tyto syntetické diamanty jsou velmi drahé a mají uplatnění např. v elektronice, optice a v jiných speciálních oborech.

Těžba diamantů z náplavů řek a plážových usazenin

Těžba diamantů z náplavů řek a plážových usazenin.

NALEZIŠTĚ DIAMANTŮ

Nejstarší naleziště diamantů jsou v Indii (oblast Golgonda), Brazílii ( stát Minas Gerais), Jižní Africe, Rusku.
V Čechách byl nalezen diamant dvakrát ( Chrášťany, Dlažkovice) Třetí nález údajného diamantu se ukázal jako kus nataveného syntetického sklo-keramického materiálu. V Českém středohoří byly také objeveny diamanty. Jednalo se o mikro diamanty o velikosti od 5 do 30 mikrometrů.
Současná významná světová naleziště diamantů jsou (řazená podle ceny produkce):Botswana, Sibiř (Rusko), Kanada, Jižní Afrika, Angola, Namibie, Austrálie.

VYUŽITÍ DIAMANTŮ
Nejznámější je využití diamantů ve šperkařství. Aby vynikly jejich optické vlastnosti diamantu, jsou vybrušovány většinou do tvaru speciálního mnohostěnu – briliantu.
Velmi významné je využití diamantů v průmyslu. Z diamantů se vyrábějí řezné, vrtné a brusné nástroje, prášky a pasty. Pro tento účel se využívají diamanty pro šperkařství bezcenné (špatná barva, špatná čistota), diamantový prach, průmyslově vyráběné diamanty a jinak nevhodné diamanty.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI DIAMANTU
Diamant je složením uhlík – chemický vzorec – C. Na diamantech se objevuje rýhování, plochy jsou někdy naleptané a pak jsou matné. Diamant se jako jediný drahý kámen na zemi vyskytuje ve všech možných barevných modifikacích. Nejčastěji je však diamant bílý. Bývá také šedý, neprůhledný bort, karbonádo, bezbarvý. Je dokonale štěpný podle osmistěnu {111}. Má tvrdost 10 podle Mohsovi stupnice, je 140× tvrdší než drahokam korund. Nejvyšší tvrdost má na stěnách štěpného osmistěnu (což umožňuje vybroušení diamantu diamantovým práškem). Hustota diamantu je 3,52-3,6 g/cm³. Diamant má vysoký index lomu světla je to přes 2,4 ( moissanit má však vyšší - 2,65–2,69). Diamant má také nejvyšší tepelnou vodivost ze všech drahých kamenů a látek vůbec. Relativní permitivita εr diamantu je 5,5. Diamant také vede elektřinu. Lesk diamantu je označován, jak jinak než diamantový. Vryp diamantu je bílý a jeho hustota je 3,5 g/cm3. Diamant je velice odolný vůči kyselinám.

ZAJÍMAVOSTI O DIAMANTECH
V roce 2009 byly vědci objeveny další dvě možné, teoreticky předpovězené modifikace prvku uhlíku obdobné diamantu a lonsdaleitu (šesterečné modifikace diamantu). V nalezeném meteoritu Haverö třídy ureilitů byly nově zjištěny mikrokrystaly (řádově 10 nm) romboedrické modifikace diamantu a tzv. polytypu 21R diamantu. Obě se vyznačují vyšší tvrdostí, než má diamant, to bylo prokázáno leštěním meteoritu pastami obsahujícími krystaly diamantu. Nejtvrdším dosud člověkem známým materiálem je karbyn.

DIAMANT – PŘÍSLOVÍ, POŘEKADLA A VÝROKY

Benjamin Franklin 1706–1790 „Tři věci jsou nesmírně tvrdé: ocel, diamant a poznání sebe sama.“

Ramón Gómez De La Serna„Slzy jsou tak pomíjivé, že žádná se nikdy neproměnila v diamant.“

Jean Dutourd 1920 „Umělec hledá, jako by hledal diamant. Musí odstranit horninu, rýt, hrabat, odhazovat neřád, kopat, navrstvit nesmírné hromady země, aby nakonec našel miniaturní kousíček čistého krystalického uhlíku,. Zato je ten drobeček nejtvrdší, nejskvělejší, nejkrásnější z nerostů. Dá se s ním rýt do čehokoli, do něho ničím.“

Jan Neruda 1834–1891 „Ctnost a pověst dívčí je drahý diamant; nesmí však jako tento do ohně se dát, sic se rozplyne.“

André Maurois 1885–1967 „Moudrost je sklo, diskrétnost je diamant.“

Robert Green Ingersoll 1833–1899 „Univerzity jsou místa, kde se oblázky leští a diamanty zakalují.“

Zsa Zsa Gaborová „Nikdy jsem nepociťovala k žádnému muži takovou nenávist, abych mu vrátila diamanty.“

Alphonse Karra "Milující člověk je téměř vždy ten, který najde žhavý uhlík a uloží jej do kapsy v přesvědčení, že to je diamant."

Anonymní: Není všechno zlato, co se třpytí. Není všechno tak tvrdé jako diamant.

Ještě nikdy jsem k žádnému muži nepojala takovou nenávist, abych mu vrátila diamanty.

Pro dlouhověké manžele, kterým se společně podaří dožít pětasedmdesátého výročí svatby, se pak jako dar hodí už jedině diamanty.

I Diamantové hory jsou krásné jen při plném žaludku. – Korejské přísloví

NEJVĚTŠÍ A NEJZNÁMĚJŠÍ DIAMANTY

Diamant Cullinan je největší nalezený diamant vážící 3 106,75 karátů = 621,35 gramů. Tento obrovský diamant byl rozštěpen na devět kusů. Největší z nich, Star of Africa ( hvězda Afriky) neboli Cullinan1 váží 530,2 karátů = 106,04 g. Společně s diamantem Cullinan2 jsou vystaveny v Londýnském Toweru.
Koh-i-Noor, též Koh-i-noor, Koh-e Noor, Kohinoor nebo Koh-i-Nur, česky Hora světla je diamant o vážící 105 karátů = 21,6 g. Tento veleslavný diamant je součástí Britských královských korunovačních klenotů.

NEJVĚTŠÍ SUROVÉ DIAMANTY

3106 ct

Cullinan

1905

Jižní Afrika

995,2 ct

Excelsior

1893

Jižní Afrika

968,8 ct

Hvězda Sierry Leone

1972

Sierra Leone

787,5 ct

Velký Mogul

1650

Indie

770 ct

Woyie River

1945

Sierra Leone

726.6 ct

President Vargas

1938

Brazílie

726 ct

Jonker

1934

Jižní Afrika

650,8 ct

Reitz

1895

Jižní Afrika

620,14 ct

1895

Jižní Afrika

609,25 ct

Baumgold

1922

Jižní Afrika

601,25 ct

Lesotho

1967

Jižní Afrika

532 ct

1943

Sierra Leone

455 ct

Darcy Vargas

1939

Brazílie

440 ct

Nizam

1835

Indie

342 ct

26. sjezd KSSS

1981

Sibiř

PŘEKLAD SLOVA DIAMANT DO SVĚTOVÝCH JAZYKŮ

Afrikaans:

Diamant

Arabic:

ألماس

Armenian:

Ադամանդ

Basque:

Diamante

Belarusian:

Алмаз

Belarusian (Tarashkevitsa):

Алмаз

Bishnupriya Manipuri:

ডিয়ামান্টে

Bosnian (Latin Script):

Dijamant

Bulgarian:

Диамант

Catalan:

Diamant

Croatian:

Dijamant

Czech:

Diamant

Danish:

Diamant

Dutch:

Diamant

Esperanto:

Diamanto

Estonian:

Teemant

Faroese:

Diamantar

Finnish:

Timantti

French:

Diamant

Galician:

Diamante

Georgian:

ბრილიანტი

German:

Diamant
Ademant
Oesterreicher

Greek:

Διαμάντι

Hakka:

Tson-sa̍k

Hebrew:

יהלום

Hindi:

हीरा

Hungarian:

Gyémánt

Icelandic:

Demantur

Indonesian:

Intan

Italian:

Diamante

Japanese:

ダイヤモンド
金剛石
鑽石

Korean:

다이아몬드

Latin:

Adamas
Adamas, punctum lapidi pretiosior auro

Latvian:

Dimants

Lithuanian:

Deimantas

Lojban:

krilytabno

Lombard:

Diamaant

Macedonian:

Дијамант

Malay:

Berlian

Malayalam:

വജ്രം

Marathi:

हिरा

Min Nan:

Soān-chio̍h

Mongolian (Cyrillic Script):

Алмааз

Norwegian (Bokmål):

Diamant

Norwegian (Nynorsk):

Diamant

Persian:

الماس

Polish:

Diament

Portuguese:

Diamante

Quechua:

Q'ispi umiña

Romanian:

Diamant

Russian:

Алмаз

Serbian (Cyrillic Script):

Дијамант

Serbo-Croatian:

Dijamant

Simplified Chinese:

刚石

Slovak:

Diamant

Slovenian:

Diamant

Spanish:

Diamante

Swahili:

Almasi

Swedish:

Diamant

Tagalog:

Diyamante

Tamil:

வைரம்

Telugu:

వజ్రం

Thai:

เพชร

Traditional Chinese:

鑽石

Turkish:

Elmas

Ukrainian:

Алмаз

Vietnamese:

Kim c